Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1432/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/06/2007
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
Về việc quy định đơn giá muối I-ốt và trợ giá công trộn để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước và cấp không thu tiền mặt Hàng muối I-ốt
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác