Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1372/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/06/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc ban Hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác