Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1380/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/06/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
V/v Phê duyệt điều chỉnh ranh giới và quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Quảng Phú
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác