Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1391/QĐ-UBND
Ngày ban hành
25/06/2007
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch, nội dung và kinh phí hoạt động Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2007
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác