Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1379/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/06/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc điều chỉnh hình thức lựa chọn Nhà thầu gói thầu số 06: Cung cấp phương tiện và thiết bị O&M và Nhà vệ sinh lưu động thuộc Dự án: Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác