Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1395/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/06/2007
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Về việc phê duyệt các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2007
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác