Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/HD-BCĐ
Ngày ban hành
24/02/2010
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Tổng kết thực hiện Quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/20 05 và 188/2007/QĐ-TTg ngày 26/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởn g chính sách của Đảng và Nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác