Thông tin văn bản

Số ký hiệu
281/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/02/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quản g Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác