Thông tin văn bản

Số ký hiệu
276/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/02/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học ngoại ngữ t rong nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác