Thông tin văn bản

Số ký hiệu
278/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/02/2010
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Về việc phê duyệt triển khai dự án khoa học và công nghệ thự c hiện năm 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác