Thông tin văn bản

Số ký hiệu
280/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/02/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc kiện toàn Ban Thẩm định, đổi mới phát triển doanh ng hiệp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác