Thông tin văn bản

Số ký hiệu
282/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/02/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương Trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc m iền núi và vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác