Thông tin văn bản

Số ký hiệu
47/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/01/2010
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
V/v thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài tranh hoành tráng công trình: Phù điều Huyện đường Đức Phổ ngày 08/10/1930
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác