Thông tin văn bản

Số ký hiệu
101/KH-UBND
Ngày ban hành
14/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương Trình Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998-2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác