Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác