Thông tin văn bản

Số ký hiệu
42/VP
Ngày ban hành
15/01/2010
Người ký
Phạm Minh Tuấn
Trích yếu
Lấy ý kiến tham gia KH xúc tiến đầu tư năm 2010 của TTXT
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác