Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác