Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1329/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/06/2007
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Về việc phê Duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán Công Trình: 06 Điểm trường tiểu học: Cận Sơn, Xà Nay Hạ Xà Sơn Nham; Làng Mon, Ca Long Xà Sơn Cao; Rà Gần Xà Sơn Hải; Tà Bi Xà Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (vốn WB)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác