Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1324/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/06/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Q uảng Ngãi năm 2007
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác