Thông tin văn bản

Số ký hiệu
188/UBND-VX
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác