Thông tin văn bản

Số ký hiệu
181/UBND-KTTH
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vốn TPCP
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác