Thông tin văn bản

Số ký hiệu
185/UBND-KTTH
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác