Thông tin văn bản

Số ký hiệu
182/UBND-KTTH
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v lấy ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác