Thông tin văn bản

Số ký hiệu
183/UBND-KTTH
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hải quan điện tử thay thế Thông tư số 196/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác