Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1991/TTr-UBND
Ngày ban hành
03/06/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Khác
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác