Thông tin văn bản

Số ký hiệu
773/QĐ-UBND
Ngày ban hành
04/06/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc cử ông Lữ Ngọc Bình đi đào tạo, bồi dưỡng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác