Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1990/UBND-KTTH
Ngày ban hành
03/06/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác