Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2009/UBND-KTTH
Ngày ban hành
04/06/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v tiếp tục trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác