Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2001/UBND-KTTH
Ngày ban hành
04/06/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc ứng vốn cho các dự án cấp bách và phân bổ nguồn vượt thu năm 2012, nguồn dự phòng xây dựng cơ bản năm 2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác