Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1988/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
03/06/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v đi công tác tại Nhật Bản
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác