Thông tin văn bản

Số ký hiệu
18/VP-NNTN
Ngày ban hành
05/01/2013
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v hoàn chỉnh bản dự thảo Quy định sửa đổi khoản 6 Điều 4 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh và tham mưu việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đối với đất lúa
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác