Thông tin văn bản

Số ký hiệu
745/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2012 thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (lần 2)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác