Thông tin văn bản

Số ký hiệu
734/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc phân bổ dự toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn cân đối ngân sách năm 2013 để thực hiện thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác