Thông tin văn bản

Số ký hiệu
735/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong 08 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác