Thông tin văn bản

Số ký hiệu
24/VP-NC
Ngày ban hành
07/01/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham dự cuộc họp góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác