Thông tin văn bản

Số ký hiệu
30/VP-CNXD
Ngày ban hành
07/01/2013
Người ký
Lê Văn Đệ
Trích yếu
V/v thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3372/UBND-NC ngày 24/11/2011
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác