Thông tin văn bản

Số ký hiệu
33/VP-NC
Ngày ban hành
07/01/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v hưởng ứng, tham gia Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2013
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác