Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6216/UBND-KGVX
Ngày ban hành
11/11/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v đề nghị bổ sung loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn đối với cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác