Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6200/UBND-KGVX
Ngày ban hành
11/11/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
V/v bố trí kinh phí triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác