Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6206/UBND-CNXD
Ngày ban hành
11/11/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v thực hiện công tác quản lý, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế do tỉnh quản lý giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác