Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6205/UBND-TH
Ngày ban hành
11/11/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (bổ sung)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác