Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6203/UBND-CNXD
Ngày ban hành
11/11/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xử lý các chất thải nguy hại đã chôn lấp tại ô chôn lấp chất thải nguy hại hiện hữu của Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác