Thông tin văn bản

Số ký hiệu
238/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/02/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác