Thông tin văn bản

Số ký hiệu
08/BC-UBND
Ngày ban hành
25/01/2010
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Chỉ đạo, điều Hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác