Thông tin văn bản

Số ký hiệu
107/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Thay đổi thành viên Hội đồng Bảo trợ Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác