Thông tin văn bản

Số ký hiệu
105/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ ây dựng và sửa chữa Nhà ở cho hộ gia đình có công với cách ạn g và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác