Thông tin văn bản

Số ký hiệu
262/UBND-KHTH
Ngày ban hành
27/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Khảo sát, đánh giá năng lực các đơn vị tư vấn Trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác