Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1743a/TTr-VP
Ngày ban hành
25/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc đề nghị khen thưởng thi đua ngành Nội vụ năm 2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác