Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2526/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/12/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài sang năm 2017 của huyện Ba Tơ và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án KCM năm 2018 của huyện Bình Sơn thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác