Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1002/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/12/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh tên dự án và chủ đầu tư tại phụ lục kèm theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác